قبلی
بعدی

مهار خاک سازه

خدمات

1-طراحی، نظارت و اجرای انواع روش های پایدارسازی گود

2- طراحی، نظارت و اجرای انواع سازه های بتنی و فلزی

3- طراحی، نظارت و اجرای انواع سازه های هیدرولیکی

4- مشاوره و مشارکت در زمینه ساخت و ساز انبوه

پروژه ها

با ما همراه بمانید

رضایت شما اعتبار ماست

  • رضايت مشتری

    افزايش رضايت مشتری از طريق بهبود مستمر در توانایی ارائه خدمات با كيفيت.
  • توسعه کیفی و کمی

    توسعه کیفی و کمی تجهیزات و فن آوری اطلاعات و ارتباطات موردنیاز و استفاده بهینه از آنها
  • اشاعه فرهنگ کار

    اشاعه فرهنگ کار با کیفیت از طریق آموزش نیروی انسانی بمنظور افزايش مشاركت آنها

چرا مهار خاک سازه؟

شرکت مهندسی مهار خاک سازه در زمره شرکتهای جوانی است که در مدت زمان نسبتاً کوتاه (تأسیس 1393) از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. تجربه و تخصص مدیران شرکت به همراه دقت و سخت کوشی مهندسین جوان موجب گردیده تا این شرکت به سرعت در تراز شرکتهای با سابقه در زمینه مهندسی ژئوتکنیک قرارگیرد. باور ما بر این است که در مهندسی ژئوتکنیک که تخصص زیربنایی و تعیین کننده در توسعه پایدار پروژه های عمرانی است، تجربه و قضاوت مهندس نقش بارز و مهمی را ایفا می کند.

3 رتبه برتر